SMS ve E-posta Pazarlama İçin İYS ve KVKK Veri İşleme İzni Gerekir mi?
8 Kasım 2021
7 dakikalık okuma

İçerikler

 1. İYS (İleti Yönetim Sistemi) Nedir?
 2. İYS Kaydı Yapmak Zorunlu mudur?
 3. İzinsiz Elektronik İleti Göndermenin Cezası Ne Kadar?
 4. İYS Kaydı İçin Yapılması Gerekenler
 5. KVKK Nedir?
 6. Veri İşleme İzni Nedir?
 7. Veri Sorumlusu Kimdir?
 8. Veri İşleme İzni Nasıl Alınır?
 9. İYS Kaydı ve Veri İşleme İzni Alan İşletme Hemen Tanıtıma Başlayabilir mi?

İletişim çağındayız, ilk SMS 1992 yılında atıldığından beri geçen zamanda SMS, E-posta gibi elektronik iletişim yöntemleri günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası halini aldı. Önceleri sadece kişisel iletişim amacıyla kullanılan SMS (Short Message Service) ve E-posta teknolojileri artık pazarlamanın ve işletme-müşteri etkileşiminin en önemli araçlarından.

Ancak dozunda kullanılmayan her iletişim aracı bir süre sonra sorun yaratmaya başlıyor. Gerekli gereksiz gönderilen SMS’ler müşterileri taciz etme boyutuna vardıktan sonra devletler bir takım düzenlemeler yoluna gitti.

Geçtiğimiz dönemde getirilen mevzuatlar ve düzenlemeler ile artık izinsiz bir şekilde istediğiniz kişiye istediğiniz sıklıkta SMS göndermek mümkün değil, gönderenlere de ciddi yaptırımlar ve para cezaları gelebiliyor.

Bu sebeple SMS ve E-posta pazarlaması yaparken hedef kitlenizden almanız gereken birtakım izinler var. İYS kaydı oluşturmadan ve KVKK veri işleme izinlerini almadan bu pazarlama faaliyetine girmek sorunlara yol açabilir. İsterseniz şimdi bu izinler nasıl alınır sorularını cevaplayalım.

İYS (İleti Yönetim Sistemi) Nedir?

İYS (İleti Yönetim Sistemi) Ticaret Bakanlığı’nın oluşturduğu ve servis sağlayıcıların yolladığı  iletilere (SMS, E-posta) ait alınan izinleri kontrol ve denetleme imkanı sağlayan bir sistemdir. İYS sistemi, pazarlama veya diğer amaçlarla oluşturulan iletilerin hangi koşullarda ve hangi izinler alınarak iletilmesi gerektiğini düzenlemek için oluşturulmuştur.

İYS sistemi nedir?

Sistemde İleti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Hizmet Sağlayıcı olarak adlandırılmıştır. Bu iletilerin muhatabı olan kişiler de Alıcı olarak adlandırılır.

İleti yönetim sistemine kayıt olan işletmeler (Hizmet Sağlayıcılar), SMS ve E-posta gibi Ticari İletileri gönderebilmek için muhataplarından aldıkları izinleri iys.org.tr tarafından kontrol edilen veritabanına kaydederler. Vatandaşlar da yine bu sistemi kullanıp veritabanına girerek kimlere izin verdiklerini görebilir ve gerekli gördüklerini iptal edebilirler.

İYS Kaydı Yapmak Zorunlu mudur?

Elektronik ticari ileti kullanarak pazarlama ve tanıtım faaliyeti yürütmek isteyen işletmeler İYS sistemine katılmak zorundadır. Bu sisteme katılımı yapılıp alınan izinler sonucunda İYS kurallarına göre işlem yapabilir ve faaliyetlerini yasal çerçevede yürütebilirler.

İzinsiz Elektronik İleti Göndermenin Cezası Ne Kadar?

Alıcıdan izin almadan gönderilen SMS ve E-postalar şikayete konu olabilir. Bu şikayetler de gönderiden sonraki 3 ay içinde gerçekleştirilebilir. İzinsiz Elektronik İleti göndermenin cezaları;

 • Hizmet Sağlayıcı bilgisi içermeyen  iletiler için 1.000-10.000 TL
 • İlgili kanuna uymayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen  hizmet sağlayıcılar hakkında 1.000-15 000 TL
 • Ticari elektronik iletiyi birden fazla sefer birden fazla kişiye izinsiz gönderenler hakkında bu cezalar 10 kat artırılabilir.
 • İndirim Promosyon ve Hediye nitelikleri açıkça belirtilmemiş ticari elektronik ileti gönderen, red talebine rağmen gönderiye devam eden işletmeler ise 2.000-15.000 TL
 • Ticari elektronik iletiyi önceden izin almadan birden fazla gönderen ise 10.000-50.000 TL arasında idari para cezasına çarptırılmaktadır.

İYS Kaydı İçin Yapılması Gerekenler

İYS sistemine kayıt olmak isteyen Hizmet Sağlayıcılar bir başvuru oluşturmak zorundadır. Başvuru adımları şu şekilde gerçekleştirilebilir.

 • Başvurular sadece Mersis kaydı olan işletmeler tarafından ve sadece yetkili kişilerce yapılabilir.
 • İletilerinizi ticari ünvanınız haricindeki bir markanız ile yollayacaksanız marka tescil belgelerinizi PDF olarak sunmanız istenir.
 • Başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. e-Devlet şifrenizle buradan giriş yaparak başvuru kaydını oluşturun. Mersis kaydınız bulunmuyorsa başvurunuzu başka bir yöntemle oluşturacaksınız.
 • E-İmza ile başvuru yapabilmek için buradan giriş yapmanız gerekiyor. E-imzayı kullanmaya yetkili kişi başvuruyu tamamlayabilir.

Mersis kaydı olmayan hizmet sağlayıcıların başvuru oluşturması için gerekli bilgiler;

 • Başvuruya yetkili kişinin TC Kimlik Numarası
 • Yetkili kişi Adı Soyadı
 • Yetkili kişiye ait cep numarası
 • Yetkili Kişi E-posta adresi
 • Ticaret Ünvanı
 • Vergi Kimlik Numarası
 • Vergi Dairesi
 • Web sitesi
 • İletişim numarası
 • İl, ilçe ve iletişim adresi

Gerekli Evraklar;

 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İşletme sahibinin kimlik fotokopisi
 • İşletme sahibi veya yetkilisinin imza sirküleri
 • Oda kayıt belgesi
 • Marka kullanarak ileti oluşturulacaksa marka tescil belgesi
 • Kaşe ve imzalı taahhütname

Tüm belgelerin kargo ile aşağıda verilen adrese gönderilmesi gerekiyor;
İleti Yönetim Sistemi A.Ş. Hukuk Departmanı Adına TOBB İkiz Kuleleri C Blok 27.Kat Dumlupınar Bulv. No:252, 06530 Çankaya / Ankara

KVKK Nedir?

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) özel bilgilerimizin gelişigüzel kullanılması ve bu sebeple oluşacak sorunlardan korunmak için oluşturulmuş bir kanundur. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yönetilir ve taltındadilir. KVKK mevzuatına göre insanların kişisel bilgilerini işleyen kuruluşlar o bilgileri korumak ve saklamakla ve gerektiğinde silmekle mükelleftir. KVKK kapsamında verilerin işlenmesi belirli bir düzen içinde gerçekleştirilir.

Veri İşleme İzni Nedir?

Kişilere ait özel bilgilerin tamamen veya kısmen bir veri kayıt sisteminin kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması için hizmet sağlayıcılarına verilen izindir. Hizmet sağlayıcıları, kişilerin açık rızasını almadan bu verilerin kullanılması yasaktır.

Kanuna göre kişisel verilerin işlenmesinde temel bazı ilkeler vardır. Kanunda açıkça ifade edildiği şekliyle bu ilkeler;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma
 • Belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerektiği kadar süre muhafaza edilme

Kişisel veriler yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde işlenmelidir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin kaydedilmesi yönetilmesi ve kullanım amaçlarının belirlenmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişilere verilen isimdir.
Kişisel veriler ile ilgili oluşacak her türlü problemde veri sorumlusu hukuki sorumluluk sahibidir.

Veri İşleme İzni Nasıl Alınır?

Veri işleme yapabilmek için kişilerden açık Rıza alınması gerekiyor. Açık rıza, kişilerin sahip olduğu kisisel verilerin, kendi isteği veya karşı tarafın isteği üzerine işlenmesine onay vermesidir.

Yani kişiler açık rıza vererek kendilerine ait özel verilerin kullanılmasına olumlu irade beyanı ile izin vermiş olurlar.
Açık Rıza 3 Ana unsuru kapsamalıdır.

 • Belirli bir konuya ilişkin olmalı
 • Özgür irade ile açıklanmalı
 • Açık rıza bilgilendirmeye dayanmalıdır.

Belirli Bir konuya ait olmayan veya sınırları belli olmayan açık rıza onayları kanunen geçersiz sayılmaktadır.
Kişiler açık rıza verdikten sonra isterlerse geri alabilirler. Açık rızanın geri alınma bilgisi veri işleme sorumlusuna iletildiği andan itibaren veri işleme izni ortadan kalkmış olur.
Özetle veri işleme izni kişilerin açık rızasının alındığı yazılı veya sözlü onay mekanizması sonrası gerçekleştirilebilir.

İYS Kaydı ve Veri İşleme İzni Alan İşletme Hemen Tanıtıma Başlayabilir mi?

İYS sistemine kaydolan işletmelerin toplu ileti gönderebilmesi için İYS İş Ortağı edinme zorunluluğu vardır. Mobilpark lisanslı ve yetkili bir İYS iş ortağıdır. Belirtilen kayıt süreçlerini bireysel olarak yapmak yerine İYS iş ortağınız Mobilpark ile çalışarak tüm bu süreçleri kolayca aşabilirsiniz.

Mobilpark, 360 İYS ve KVKK hizmeti ile işletmenizin İYS kaydını yapar ve KVKK veri işleme izinlerinizi yönetir. Böylece kanunlara uygun şekilde toplu ileti göndermeniz mümkün olur.

Özetle Mobilpark bu alanda sunduğu profesyonel çözümler yardımıyla işletmenizin hızla yol almasına yardımcı olur, izin süreçleriyle uğraşmanıza gerek kalmaz.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

Son Konular

Loading
Mobilpark