Elektronik İzin Formunda Olmazsa Olmazlar Nelerdir?
1 Aralık 2021
3 dakikalık okuma

Alıcılara SMS, E-posta, Faks gibi elektronik iletiler yoluyla ulaşmak istiyorsanız alıcının onayını almak temel bir kuraldır. Günümüz şartlarında da ticari amaçlı elektronik iletiler hızla artmaktadır. Ticari faaliyetleri ve alıcıları korumak adına kanunlar ve yönetmelikler düzenli olarak düzenlenmektedir. Elektronik izin formları alıcının onayının ve izninin alınması için gerekli olan prosedürün bir parçasıdır. Alıcının onayı elektronik yolla alınıyorsa, bununla ilgili uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallar KVKK kapsamında düzenlenmiştir. Şimdi gelin hep birlikte bunları inceleyelim. 

Aydınlatma Metni

Alıcıyı bilgilendirme amacıyla her firmanın bir aydınlatma yükümlülüğü mevcuttur. Bu aydınlatma yükümlülüğü de aydınlatma metni ile gerçekleşir. Aydınlatma metninin içeriği aşağıda listelendiği gibi olmalıdır.

 • Verinin sorumlusu hangi tür verileri işleyeceğine karar vermeli ve bu doğrultuda hareket etmelidir.
 • KVKK’nın 4. maddesinde de belirtildiği gibi veri sorumluları verileri ne amaçla ve nerede kullanacağını açıkça belirtmelidir.
 • Yurt içi veya yurt dışı bir aktarım yapılacaksa bu aktarımlar açık bir şekilde alıcıya sunulmalıdır. 
 • Veri sorumlusu alıcıya yani ilgili kişiye aydınlatma metninde haklarını belirtmelidir. 
 • Aydınlatma metni verilerin hangi yöntem ile toplanacağını ve hukuki sebebini açıkça alıcıya bildirmekle yükümlüdür. 
 • Aydınlatma metninin ilk paragrafında veri sorumlusunun kimliği ile alıcının hangi verileri paylaştığı açıkça belirtilmelidir. 
 • Bir alt paragrafta da kişisel verilerin hangi amaca hizmet edecek şekilde işleneceği açık bir şekilde yazılmalıdır.
 • Sonrasında kişisel verilerin hangi kişilere ve kurumlara hangi amaçla verilebileceği açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Kanun ve tebliğ için gerekli olan bir başka detay da bir alt paragrafta belirtilmelidir. Bu da kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki gerekçesidir. 

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

 • Veri sahiplerinin kanun kapsamındaki hakları ile açık bilgiler verilmelidir. Kişiler verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahiptir.
 • Kişisel veriler eğer işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme hakkında veri sahipleri de sahiptir.
 • Yurt içi ya da yurt dışında kişisel verilerin üçüncü bir kişiye aktarıldığına dair bilgilendirme hakkına sahiptirler.
 • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme hakkı veri sahiplerine sunulmalıdır.
 • Kişiler verilerinin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilirler. Bu talep için herhangi bir gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur.
 • Kişiler kullanılan verilerinin kendileri aleyhine doğacak sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Kişisel veriler kanuna aykırı bir biçimde işlendiyse ve kişisel verinin sahibi bu durumdan zarar gördüyse zararın giderilmesini talep edebilir.

Veri sahibi kanunen bu haklara sahiptir ve tüm bu haklar metin içerisinde kullanıcıya açık bir şekilde belirtilmelidir. 

 • Elektronik ileti için izin elektronik ortamda alınacaksa e-Devlet üzerinden e-İmza aracılığı ile alınabilir. SMS gönderimi ile ilgili iletiler SMS yoluyla onay ile de alınabilir. Eğer SMS yolu ile bir onay alınacaksa da amaç belirtilmelidir. 
 • Onay elektronik olarak değil yazılı bir kağıt aracılığı ile alınacaksa burada da açık rıza formu muhakkak olmalıdır. Bu açık rıza formunda bir ıslak imza ve açık beyan bulunmalıdır.

Bunlardan ayrı olarak müşterilerinizin şirketinize izin verdikleri sırada kullanılan cihazın bilgisi, konumu, doğrulama yöntemi, tarih ve saat bilgisi, gönderilen elektronik ileti, hangi aydınlatma metni ile iznin alındığına dair deliller zaman damgası ile kayıt altında tutulmalıdır ve ispatı gerektiğinde sunulabilmeledir. Bu hizmetlere Mobilpark ile kolayca ulaşabilir ve kendinizi güvence altına alabilirsiniz.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

Son Konular

Loading
Mobilpark