Mobilpark Ürün ve Servisler Sözleşmesi

 1. TANIMLAR

GSM: (Global System for Mobile Communications) Mobil İletişim için Küresel Sistem. 

SMS : GSM Altyapısı ile Gerçek Kişilerden gönderilen veya gerçek kişilere gönderilen Kısa Mesaj hizmeti.

Veri :  Firmanın Ürün içerisine yüklediği veya ürün içerinde oluşan tüm elektronik veriler.

Web Ara yüzü: Firmaların internet üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak ürünü kullandıkları web tabanlı yazılımdır.

ETK : 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanun ve ilgili yönetmelik.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelik.

Akıllı Telefon Uygulaması: iPhone / iPad / BlackBerry / Nokia ve benzeri akıllı telefonlar için geliştirilmiş ürün yazılımıdır.

Kısa Numara: Mobilpark’ın Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom GSM Operatörlerinden temin ettiği ve tüm servis ücretlerini kendisinin ödediği ve bu operatör gerçek kişi abonelerinin ücretsiz olarak mesaj gönderebildiği 4 haneli SMS numarası

Uzun Numara: Mobilpark’ın Turkcell, veya Türk Telekom GSM Operatörlerinden temin ettiği ve tüm servis ücretlerini kendisinin ödediği ve bu operatör gerçek kişi abonelerinin mesaj gönderebildiği 10 haneli SMS numarası

Anahtar Kelime:  Gerçek kişiler tarafından Kısa numaraya gönderilen mesajlardan Firmanın mesajlarının ayrıştırılmasını sağlayan harf ve sayılardan oluşan kelime tanımıdır.

İzin linki: Ticari elektronik iletilerde, gerçek kişilerin izin durumlarını değiştirebildiği anlık olarak kişilere özel üretilen benzersiz URL adresleridir.  

İzin Talebi: Firma tarafından İzin linki veya Kısa numaraya SMS aracılığı ile oluşturulan gerçek kişiler tarafından elektronik ortamda bilgilerinin elektronik formlar aracılığı ile doldurulmasıdır.

İletişim izni: Kişilerden ETK kapsamında elektronik ticari ileti gönderilmesi amacıyla alınan izinlerdir.

Veri işleme İzni:  Kişilerden KVKK kapsamında kişisel verilerinin işlenmesi amacıyla alınan izinlerdir.

SFTP: Secure FTP, SSH kullanarak dosya transferi yapan bir dosya aktarım protokolüdür. SSH’ın sağladığı güvenlik özellikleri, FTP’den farklı olarak SFTP’yi güvenli hale getirir. FTP’nin RSA ile güçlendirilmiş halidir.

MO SMS: Mobile-Originated, Gerçek Kişi cep telefon kullanıcısının gönderdiği SMS  

MT SMS: Mobile-Terminated, Gerçek kişi cep telefon kullanıcısına gönderilen SMS 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusunu Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, 364/10 sok. No:11 D:77 A-Loft Kazım Dirik Mah. Bornova/ İZMİR adresinde mukim MOBİLPARKMA İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZ.SAN.TİC A.Ş. (bundan böyle MOBİLPARK olarak anılacaktır) ile Mobilpark’ın Mobilpark.biz ve bağlı tüm internet siteleri, Mobilpark’a ait bilgisayar ve mobil uygulamaları ve diğer tüm yazılımlarını kullanan kullanıcının (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır), İş ortağı olduğu GSM Operatörlerin sağladığı toplu mesajlaşma, GSM altyapısına entegre sunulan tüm mobil iletişim servisleri ve buna bağlı olarak sunduğu yazılım ve servis hizmetleri kapsamında Firma’nın Mobilpark’dan satın aldığı hizmetlerin kullanımına,  abonelik koşullarına ve işlerin yürütülmesine ve ilişkin esaslar oluşturmaktadır.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Firma Mobilpark’ın sunduğu ürün ve servisleri kullanmaya başlaması ile birlikte sözleşme yürürlük kazanacaktır. Firma, Mobilpark’ın sunduğu tüm ürün ve servislerin kullanımı için işbu sözleşmeyi, eksiksiz doldurulmuş tanıtım kartı, Ticaret sicil kaydı, işbu sözleşmede imzası bulunan şirket yetkililerinin imza sirküleri örneğini, Mobilpark’a kargo yolu ile eksiksiz ve tam olarak ulaşmasını sağlayacaktır.
  2. İşbu sözleşmenin 4.1 maddesinde sayılan belgeler Firma tarafından Mobilpark‘a sözleşmenin imza tarihinde ulaştırılacak ve bu belgelerin tamamlanması ve ödemenin gerçekleştirilmesine müteakip ürün ve servisler kullanıma açılacaktır. Ürün ve Servis Web Ara yüzü Kullanıcı adı ve şifre bilgileri Firma tarafından bildirilen yetkili kişiye iletilecektir. Şifrenin kaybolması gibi sair bir nedenle tekrar talep edilmesi halinde yine Firma tarafından yazılı olarak bildirilen yetkili kişi ve bu kişiye ait e-posta adresine veya Cep Telefonuna SMS ile şifre iletilecektir. Bu nedenle Firma, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliğinden, denetim ve kontrolünden bizzat mesul olacaktır.
  3. Mobilpark kendisinden hizmet satın alan Firmaya ürünü kurmak, nasıl çalıştığını öğretmek, sözleşme süresi boyunca ürünü çalışır halde tutmak, bunun için gerekiyorsa bakım onarımını yapmakla yükümlüdür. Ürünün kullanımı Firma’nın yükümlülüğündedir.
  4. Firma, satın aldığı yazılımları, kopyalayamaz, çoğaltamaz. Firma’nın satın aldığı ürünün her türlü fikri ve sınai hakkı Mobilpark‘a aittir. Mevzuata, fikri ve sınai haklara aykırı her türlü usulsüz kullanımdan doğan tüm zarar ve ziyan Firma tarafından tazmin edilecektir.
  5. Firma, kendisine verilecek kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin güvenliğinden, ürün içerisine manuel veya SFTP veya herhangi bir yöntem ile yüklediği verinin T.C. Mevzuatlarına uygun şekilde temin edilmesinden, bu verinin gerek sözleşme gerekse her türlü yasal mevzuata aykırı kullanımından ve bu yolla oluşabilecek her türlü hukuki, mali, cezai yaptırımlardan, kullanımının uygun olmadığı veya zarardan kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Mobilpark’ın bu belirtilen hallerde hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  6. Firma, kullanım hatası nedeni ile verilerde yaptığı tüm hasar veya arızaların garanti kapsamı dışında kaldığını kabul eder. Ayrıca Firma’nın herhangi bir nedenle ürüne teknik müdahalede bulunması, yazılımına müdahale etmesi, yeni yazılım yüklemesi gibi durumlarda ilgili ürün tamamıyla garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
  7. Firma, kullanım süresi boyunca, ürünlerle ilgili meydana gelebilecek her türlü sorunu Mobilpark ‘a destek@mobilpark.biz e-posta adresinden yazılı olarak veya 444 72 90 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirmekle yükümlüdür. Mobilpark, kendisine yapılan sorun bildirimi üzerine (hafta içi 08:30- 18:00) mesai saatleri içerisinde bu sorunu bildirim yapıldığı 4 saat içerisinde müdahale etmek ve en geç 3 gün içerisinde sorunu gidermek ve ürünlerin ve sistemi çalışır bir halde bulundurmakla yükümlüdür.
  8. Firma, Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre içerisinde Mobilpark API’larını kullanarak sitemlerinde yapacağı yazılım geliştirmelerinden kendisi sorumludur. Mobilpark Firma’nın kullanacağı genel yazılım entegrasyon altyapıları olan HTTP-Post/Get, XML, SOAP, REST API servislerini teknolojiye uygun ve ürünün kullanım özelliklerine uygun olarak vermekle yükümlüdür. Mobilpark Firma’ya bu geliştirmeler süresince bir test hesabı oluşturur ve yazılım çalışmalarını bu test hesabı üzerinden yapılmasını sağlar. Yazılım geliştirme sonunda  Firma ve Mobilpark’ın karar verdiği zamanda entegrasyon çalışmasının Firmanın Abonelik bilgileri ile canlı hale geçirilmesi sağlanır. Bu geliştirmeler sırasında  ve servisin canlı olarak aboneliğe entegre olarak çalışması süresince kendisinin ve/veya kendisinin seçtiği bir üçüncü parti taşeronların yapacağı geliştirme hatalarından kaynaklanan sebepler ile mesajların gönderilememesi ve gönderilen mesajlar ile üçüncü şahıslarda oluşabilecek tüm zararlardan Firma sorumludur. Mobilpark’ın bu belirtilen hallerde hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  9. Firma Mobilpark API’lereni entegre olarak çalışan tüm yazılımların siber güvenlik testlerini yaparak gerekli yazılım güvenlik önemlerini almakla sorumludur. Firma’nın gerekli ve yeterli güvenlik önlemleri almamasından dolayı oluşabilecek bir sızma sebebiyle veya kullanımının uygun olmamasından dolayı oluşabilecek her türlü hukuki, mali, cezai yaptırımlardan ve zarardan kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. 3.10.Firma, Ürün’e yükleyeceği manuel veya FTP/SFTP veya herhangi bir yöntem ile yüklediği verinin veya manuel veri değişikliklerinden kendisi sorumludur. Yapmış olduğu bu manuel değişiklikler ile herhangi bir mesaj gönderiminden kaynaklanan nedenler ile oluşabilecek her türlü hukuki, mali, cezai yaptırımlardan veya zarardan kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. 3.11.Mobilpark tarafından sağlanan hizmetle ilgili olarak garanti edilenler bu sözleşme ile sınırlı bulunduğundan burada belirtilenlerin dışında hiç bir garanti taahhüdünde bulunulmamaktadır. Bu koşullar dışında, Firma ticari faaliyetlerinde maruz kaldığı maddi ya da manevi zarar ziyan ve/veya kar kaybının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.
 1. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE İŞLEME

Taraflar birbirleri adına işleyebileceği her türlü kişisel verinin her zaman aşağıda sayılan (sınırlı olarak sayılmamıştır) kanunlara ve yönetmeliklere ve diğer her türlü veri koruma ve kişisel bilgilerle ilgili Türk Hukuk mevzuatı ve bunlarda yapılacak değişikliklere, ileride yürürlüğe girecek her türlü yasal düzenlemelere uygun olacağını kabul, garanti ve taahhüt eder:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kısaca (“KVKK”)

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

5397 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik

Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik 

Taraflar birbirleri adına işleyebileceği tüm ve her türlü kişisel veri ve bilgiyle ilgili olarak her zaman aşağıdaki hususlara uyacağını garanti eder:

  1. Firma, ürün içerisine aktaracağı tüm verilerde Kişisel Verilerin KVKK kapsamında ilgili taraflardan alınmış olması gereken izinlerinden sorumludur.
  2. Mobilpark, Firma’nın paylaştığı Kişisel Verileri yalnızca Sözleşme ve Servis Hizmet Sözleşmeleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek için işleyebilir, kullanabilir ve/veya depolayabilir.
  3. Mobilpark, Sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli olanlar dışında ve resmi kurumlarca talep edilmesi haricinde Firmaya ait Kişisel Verilerini kesinlikle başka herhangi bir tüzel veya gerçek kişiye aktaramaz.
  4. Taraflar, çalışanlarını KVK Mevzuatı çerçevesinde bilgilendirecek, KVK Mevzuatı kapsamında gerekli organizasyonel tedbirleri alacak, yalnızca ilgili personelin Kişisel Verilere erişimine izin verecek ve çalışanlarının KVK Mevzuatına uygun davranmalarını sağlayacaktır.
  5. Taraflar, kendisine aktarılan Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin olarak yeterli fiziksel ve siber güvenlik uygulamaları dâhil olmak üzere her türlü önlemi alacaktır.
  6. Firma’nın yasal bir karar sonucunda Mobilpark’ı denetlemesi söz konusu olursa; Taraflar’ın aralarında uzlaştığı, konusunda uzman bağımsız denetim kuruluşları tarafından, üzerinde önceden uzlaşılmış bir tarihte ve masrafları Firma tarafından karşılanmak kaydı ile Mobilpark, Firma’ya söz konusu denetleme hususunda gerekli imkânları sağlayacak ve her türlü kolaylığı gösterecektir.
  7. Taraflar, Sözleşme ve servis hizmeti kapsamında taraf olacakları bir anlaşmazlığın çözümlenmesi konusunda birbirleri ile  tam bir işbirliği ilişkisi yürüteceklerdir. Yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlar ile yetkili yargı mercilerinin taleplerini makul ölçüde karşılamak için gerekli belgeleri, bilgileri ve sair her türlü desteği vereceklerdir.
  8. Mobilpark SMS, MMS, Sesli Mesaj, Lokasyona SMS, Mobil Anket, OTP, gibi sair tüm mesajlaşma servislerini, İş ortağı olduğu GSM Operatörleri veya GSM operatörlerin erişim kaynakları üzerinden vermektedir.  Mobilpark’ın ürünleri ve Servis Hizmetleri kapsamında mesaj gönderiminin doğası gereği Firmanın kişisel verilerini bu tedarikçileri ve iş ortağı ile paylaşmaktadır. Bu veri paylaşımı sadece mesaj gönderimi kapsamında yapılmaktadır ve Firma ilgili operatör ve tedarikçi ile ayrıca abonelik sözleşmesi yapacaktır ve KVK düzenlemeleri bu kurumların sözleşmeleri ve aydınlatma metinleri ile düzenlenmektedir. 
  9. Mobilpark, Kişisel Verilerin silinmesi talebinin alınması durumunda dahi, başta 05.11.2008 tarihli 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar kapsamında saklamaya zorunlu olduğu bilgileri, kanunların ön gördüğü süre ve şekilde saklamaya devam edecektir.
  10. 4.10.Taraflar, KVK Mevzuatına ilişkin herhangi bir ihlal halinde derhal diğer tarafa haber verecektir.
  11. 4.11.Taraflardan birinin, karşı tarafın KVK Mevzuatını ihlali nedeniyle oluşacak zararı, yasal mercilerin vereceği kararlar neticesinde zarara sebep olan taraf tarafından tazmin edilecektir.
  12. 4.12.Taraflar birbirleri adına birbirleri adına işleyebileceği her türlü kişisel verinin her zaman 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunması kanunu, 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun, Ticari iletişim ve Ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik, 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu, 5397 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara dair yönetmelik, Telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hakkında yönetmelik ve ilgili tüm Türk hukuk mevzuat ve bunlarda yapılacak değişikliklere, ileride yürürlüğe girecek her türlü yasal düzenlemelere uygun olacağını kabul ve taahhüt eder. 
  13. 4.13.Mobilpark Hizmetin ifası için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde verileri saklamayı ve veri işlemeyi taahhüt eder. 
  14. 4.14.Taraflardan birinin yükümlülüklerini ihlal etmesi sonucu, diğer taraf idari para cezası veya tazminat adı altında bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, ihlali gerçekleştiren taraf bu ödemeleri yasal faizleri ve masrafları ile birlikte derhal diğer tarafa ödeyecektir.
 1. GİZLİLİK
  1. Taraflardan her biri diğer taraf hakkında bu sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği, tüm bilgilerin “Gizli bilgi” olduğunu ve bu bilgileri sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri diğer tarafın yazılı izni olmadan üçüncü kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.
  2. Üçüncü kişilerce yasal yollarla zaten bilinen bilgiler bu madde kapsamındadır.
  3. Taraflar, işbu Gizli Bilgi’leri sadece sözleşme konusu amaç için kullanacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  4. Tarafların işbu maddede düzenlenen gizliliğe ilişkin yükümlülük ve taahhütleri; taraflar arasındaki ticari ilişki devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve hatta işbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi, sözleşmenin sona ermesinden sonra da süresiz olarak geçerli olacaktır.
  5. İşbu gizlilik yükümlülüğüne aykırılık durumunda; yükümlülüğe aykırı davranan taraf diğer tarafın bu nedenle uğradığı ve uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme imzalandığı Firmanın kullanıma başlaması ile yürürlüğe girecek olup Madde 8’de öngörülen şekilde daha önce feshedilmezse Firmanın kullanımı süresince yürürlükte kalacaktır. Sözleşmenin sona erme tarihinden 1 (bir) ay önce taraflarca yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmadığı takdirde, işbu sözleşme aynı şart ve koşullarla, yürürlükte olacaktır. 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  1. İşbu sözleşme;
  2. Taraflardan birinin bu sözleşme veya doğrudan doğruya yasa hükümleri gereği yüklendiği edimi ademi ifası halinde,
  3. Taraflardan birinin iflası veya konkordato ilanı halinde,
  4. Yasada belirtilen sair hallerde, Taraflarca tek taraflı olarak feshedilebilir.
 2. SÖZLEŞMEDEKİ HAKLARIN VE YETKİLERİN DEVREDİLMEZLİĞİ

Firma, Mobilpark’ın yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun sözleşme konusu işleri, işbu sözleşmeyi ya da sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacakları herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devir ya da temlik edemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde, Mobilpark işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olup; Firma bu sebeple Mobilpark’ın uğradığı ya da uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. MÜCBİR SEBEP
  1. Tarafların iradesi ve kontrolü dışında gerçekleşen ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin ifasını imkânsız hale getiren deprem, sel gibi doğal afetler ile yangın, grev, savaş hali gibi mücbir sebep hallerinde, mücbir sebep hallerine maruz kalan taraf bu durumu derhal diğer tarafa bildirecektir. Mücbir sebep haline maruz kalan taraf; söz konusu sebeplerin devamı süresince işbu sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu olmayacaktır. GSM şebekesi ve/veya İnternet altyapısında meydana gelebilecek arızalar veya bakım onarım çalışmaları, yetkili resmi makamların uygulamış olduğu kesinti ve kısıtlamalar, yasal kurumlarca faaliyetlerinin geçici bir süre için veya daimi surette durdurulması, mobil iletişim teknolojilerinin geç işlemesi, hiç ya da gereği gibi işlememesi hallerinde kendisine sağlanan hizmetin geçici sürelerle kapatılabileceğini, bu kapatma dolayısı ile Mobilpark’dan hiç bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Mobilpark mümkün olan hallerde bu tür kesintileri Firmaya duyuracaktır.
  2. Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik gerekçeler veya tarafların kendisinden kaynaklanan nedenler mücbir sebep olarak kabul edilmez.
  3. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Tarafların bu süre içerisinde bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflardan herhangi biri işbu sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.
 2. 10.DAHA ÖNCE YAPILMIŞ ANLAŞMALAR VE ÖNCELİKLER
  1. 10.1.İşbu sözleşme, burada sözü geçen konuda taraflarca daha önce yapılmış sözlü ya da yazılı sözleşmelerin, yazışmaların, düzenlemelerin veya taahhütlerin yerine geçer.
  2. 10.2.Sözleşme ve Ekleri arasında bir ihtilaf doğması halinde, bu belgeler aşağıdaki öncelik sırasına sahip olacaktır (en yüksek öncelik ilk ve en düşük öncelik en son olmak üzere):

• Ürün ve Servisler Çerçeve Sözleşme

• Servis Hizmet Sözleşmeleri

• Ekler

 1. 11.DEĞİŞİKLİKLER

Sözleşme taraflar arasında yapılmış olan mutabakatın tamamını oluşturur. İşbu sözleşmenin kapsam ve hükümleri ancak yazılı olarak taraflarca imzalanması halinde değiştirilebilir. Gerek görülen hallerde bu sözleşmeye ek sözleşme yapılabilir.

 1. 12.MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Firma, Mobilpark tarafından sunulan Ürün ve Servis(ler)’i, www.mobilpark.biz üzerinden duyurduğu veya teklif ile kendine belirtilen tarife ve paketlerinden ilgili servis için kendisine en uygun olanını tercih edip ödeyerek kullanabilir. Her ürün ve Servis’in mali şartları kendi hizmet ve ürün sözleşmelerinde ayrıca belirlenmiştir.

 1. 13.REKLAM

Mobilpark; Firmanın ticari saygınlığına zarar vermeyecek şekilde, her türlü tazminat, ödeme ya da ödül verme zorunluluğundan muaf olarak, Firmanın ticari unvanını ya da ismini veya Mobilpark Firması olduğunu reklam veya tanıtım amaçlı dağıtılan veya yayınlanan materyallerde portföy olarak kullanabilir.

 1. 14.UYUŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın doğumundan itibaren tarafların karşılıklı yazılı görüşmeleri ile çözümlenemediği takdirde, uyuşmazlığın çözümünde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. 15.TEBLİGATLAR

Sözleşme uyarınca taraflar arasındaki tüm ihbarlar ve ihtarlar yazılı ve gerekli olan durumlarda noter kanalı ile yapılacaktır. Tarafların bu sözleşmede bildirdikleri adresleri tebligat için geçerli adresleridir. Adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligat bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak ve usulüne uygun olarak yapılmış bir tebligatın yasal sonuçlarını doğuracaktır.

İhtiyacınız olan tüm SMS çözümleri

ve daha fazlasını keşfedin!

Seçkin iş ortakları, hızlı çözümleri ve sistemlerinize kolayca entegre edilebilen yetenekleriyle
her durumda Mobilpark yanınızda!

3000’den Fazla Mutlu Müşteri

Sizleri de Aramızdan Görmekten
Mutluluk Duyarız

+3

Milyar
Yıllık Mesaj

17

Yıllık
Tecrübe

3000

den fazla
Mutlu Müşteri
Mobilpark