BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin hedefi, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması sürecinde, tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı Mobilpark’ın bilgi ve iş sürekliliğinin sağlanmasıdır.

 • Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi aşağıdakileri hedeflemektedir:
  • Bilgi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunmaktadır;
  • Bilgilerin gizliliği sağlanmaktadır;
  • Bilgi bütünlüğü muhafaza edilmektedir;
  • Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgilere erişilebilirlik sağlanmaktadır;
  • Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenmekte ve karşılanmaktadır;
  • İş Sürekliliği Planları geliştirilmekte, muhafaza edilmekte ve periyodik olarak test edilmektedir;
  • Farkındalık çalışmaları tüm çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler için geçerli kılınmaktadır;
  • Yönetim sistemlerinin sürdürülebilir olması sağlanmaktadır;